بسته بندی آیین - بسته بندی سیفی جات


قیمت کارتن بسته بندی فلفل دلمه

قیمت کارتن بسته بندی فلفل دلمه

نوعی فلفل شیرین است که به رنگهای قرمز، زرد، سبز و نارنجی یافت می‌شود اما مزه آن ترکیبی از تندی و بافت ترد است.

کارتن بسته بندی گوجه صادراتی

کارتن بسته بندی گوجه صادراتی

کارتن بسته بندی گوجه فرنگی صادراتی با کارتن بسته بندی گوجه های داخلی متفاوت است؛ زیرا کارتن گوجه فرنگی صادراتی باید متناسب با شرایط سردخانه و حمل و نقل های طولانی باشد.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند