بسته بندی آیین - جعبه دستکش پزشکی


طراحی و تولید انواع جعبه های دستکش

طراحی و تولید انواع جعبه های دستکش

دستکش یکی از لوازم پرکاربرد در حین نظافت است. در تماس مکرر دست با آب و کف، پوست دست به مرور آسیب می بیند و ممکن است بعضی از افراد به انواع شوینده‌ها حساسیت داشته باشند.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند