بسته بندی آیین - بسته بندی گردو


کارتن بسته بندی گردو صادراتی

کارتن بسته بندی گردو صادراتی

گردو، میوه مغزدار باارزشی است که انواع مختلفی دارد. گردو منبع عالی پروتئین، فیبر، ویتامینها، آنتی‌اکسیدانها و مواد معدنی است.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند