بسته بندی آیین - چاپ فلسکو


چاپ فلکسو برای کارتن بسته بندی

چاپ فلکسو برای کارتن بسته بندی

چاپ فلسکو یکی از روش های چاپ بسیار با کیفیت است که از آن برای چاپ روی انواع مقوا‌ها، کارتن‌ها، پلاستیک‌ها و .. استفاده می شود.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند