پیام مدیرعامل


به نام خداوند قادر متعال که هر چه داریم الطاف بیکران اوست.

با استعانت از پروردگار یکتا در راستای اهداف متعالی شرکت آئین تجارت مارلیک و پاسداری از کرامت انسانی، گام برمیداریم. عامل اصلی در کسب هر موفقیتی، تدوین و تشخیص اهداف است. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است. در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است. انجام این مأموریت در گرو قبول مسئولیت و حسن اجرای تکالیف توسط کلیه همکاران در مجموعه است. از تمامی مدیران و کارکنان فرهیخته شرکت می خواهم با تلاشهای بی وقفه و رعایت اصول مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع و با برخورداری از صداقت و امانت داری، اخلاق حسنه درخدمت به مجموعه خود از هیچ کوششی دریغ ننمایند، از خداوند متعال سربلندی وسرافرازی همگان را مسألت دارم.

شرکت آئین تجارت مارلیک سعی خواهد کرد تا با نوآوري در کسب و کار و ارائه روزآمدترين و بهترين راه حل ها و ارزش آفريني بيشتر براي مشتريان، با تکيه بر نيروي انساني متعهد و متخصص و همچنين به کارگيري فن آوري روز در سطح استانداردهاي جهاني، نبض نوآوري و کسب و کار را به دست گرفته و همواره براي ايران و ايرانيان افتخار آفرين باشد.

داوود خوشحال
مدیرعامل شرکت آیین تجارت مارلیک

 

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند