آزمایشگاه مجهز


واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت صنایع بسته بندی آیین با بهره گیری از پرسنل متخصص و تجهیزات پیشرفته و به روز همواره سعی در بهبود محصولات تولیدی و آگاهی رساندن به مشتریان دارد. واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه مواد اولیه ورودی- محصول در جریان ساخت- محصول نهایی- شرایط ساخت را آزمایش و ثبت می نماید و پس از کنترل و ثبت موارد یاد شده اطلاعات و داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین یکی از وظایف واحد کنترل کیفیت رسیدگی به شکایت و پیشنهادات مشتریان و ارزیابی آنها می باشد که همواره در بازه های زمانی مشخص انجام می شود. مواد ورودی، محصولات در جریان ساخت و محصولات نهایی بر اساس استاندارد های ملی ، بین المللی  و طرح های کیفیت برقرار شده توسط شرکت تحت بازرسی و آزمون قرار میگیرد. آزمایشگاه مجهز شرکت در این زمینه نقش اساسی ایفا میکند.


شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند