شرح خبر

کد خبر : 55 18 شهریور 1400 - 13:31 دسته بندی : همایش و نمایشگاه ها

از آنجایی که انگور میوه بسیار حساسی در برابر فشار میباشد و در شرایط نامناسب حمل و نقل به راحتی دچار لهیدگی شود، کارتنهای آن میبایست از مقاوم ترین و بهترین کیفیت ساخته شوند

خرید کارتن انگور