آرشیو برچسب

صنعت کاغذ


پیشرفت در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی است

پیشرفت در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی است

صادقی نیارکی پیشرفت در صنعت کاغذ و کارتن سازی را در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی برشمرد و گفت: فرآیند توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ و کارتن سازی نیازمند همکاری تشکلهای تخصصی و صاحبان صنایع ...