بسته بندی آیین - مقوای بهداشتی


مقوای ایندربرد یا مقوای بهداشتی چیست؟

مقوای ایندربرد یا مقوای بهداشتی چیست؟

مقوای ایندربرد نوعی از مقوا است و در بسته بندی مواد غذایی، دارویی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند