بسته بندی آیین - بسته بندی آجیل صادراتی


نکات مهم در طراحی کارتن بسته بندی آجیل

نکات مهم در طراحی کارتن بسته بندی آجیل

کارتن بسته بندی آجیل با توجه به بازار هدف در طرح ها، اندازه ها و انواع مختلف تهیه و تولید می گردد. طراحی بسته بندی مخصوص صادرات متفاوت تر، مرغوب تر و گران تر از سایر بسته بندی ها است.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند