شرح خبر

کد خبر : 14 21 دی 1399 - 21:0 دسته بندی : مقالات علمی

برای ایجاد خط تولید کارتن سازی به فضایی برای کارگاه نیاز است و دستگاه های اولیه که در شروع کار به آن نیاز خواهد بود.

انواع دستگاه های مورد نیاز در خط تولید کارتن سازی