تولید ورق کارتن

تولید ورق کارتن


واحد تولید ورق صنایع بسته بندی آیین، ورق های کارتنی با ترکیب های مختلف و در طول عرض های متفاوت را تولید می کند که ضمن خدمت رسانی به مشتریان محترم، در واحد تولید کارتن  و جعبه های چاپی مورد استفاده قرار می گیرد.


شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند