شرح خبر

کد خبر : 10 5 دی 1399 - 12:33 دسته بندی : همایش و نمایشگاه ها

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده ، از سطح شهرها جمع آوری می شود و به کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود.

کارتن زباله نیست