کارتن زباله نیست

کارتن های مصرف شده و غیر قابل استفاده ، از سطح شهرها جمع آوری می شود و به کارگاه های پرس ضایعات انتقال داده می شود.

در واقع کارتن ها جزء زباله ها نیستند و در کارخانه های بازیافت، اول بصورت کاغذ و سپس بصورت کارتن به چرخه تولید کارتن سازی باز می گردند. بر این اساس بازیافت کارتن میتواند گام بسیار مفید و موثری در حفظ و حراست از منابع طبیعی و جنگل ها بردارد.

پس از جمع آوری ضایعات در کارگاه های پرس، این ضایعات فشرده می شود تا برای استفاده در کارخانه های کاغذسازی به آنجا حمل شوند.  

ضایعات کارتن در کارگاه های پرس کارتن، پس از رطوبت زدایی و قرارگرفتن در باسکول، جهت انتقال به هدباکس دستگاه آماده می شوند که پس از طی مراحلی، به صورت انواع کاغذ (کرافت، تست لاینر و فلوتینگ) در عرض های متفاوت تولید می گردند. این کاغذ ها جهت تولید کارتن های بسته بندی، به واحد تولید ورق کارتن و واحد تبدیل ارسال می گردند.

در نهایت تلاش ما برای داشتن طبیعتی سالم و جلوگیری از قطع درختان و همچنین جداسازی کارتن و کاغذ از زباله های خیس و پلاستیکی در ابتدای زنجیره مصرف، کمک شایانی به این صنعت و حفظ و حراست از محیط زیست می کند.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند