پیشرفت در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی است

صادقی نیارکی پیشرفت در صنعت کاغذ و کارتن سازی را در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی برشمرد و گفت: فرآیند توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ و کارتن سازی نیازمند همکاری تشکلهای تخصصی و صاحبان صنایع از ابتدای زنجیره تا مرحله نهایی این زنجیره است.

مهدی صادقی نیارکی در جریان نشست با انجمن تخصصی صنعت کارتن سازی، بسته بندی و چاپ، ضرورت هماهنگی بین صنایع پایین دست و بالادست در زنجیره سلولزی را مورد تاکید قرارداد و افزود: صنعت کارتن سازی دارای ارزش افزوده صنعتی در فرآیند تولید است و صنعتگران برجسته ای در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.

پیشرفت در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی است

وی پیشرفت در صنعت کاغذ و کارتن سازی را در گرو همکاری مشترک کل زنجیره صنعتی برشمرد و گفت: فرآیند توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنعت کاغذ و کارتن سازی نیازمند همکاری تشکلهای تخصصی و صاحبان صنایع از ابتدای زنجیره تا مرحله نهایی این زنجیره است.

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص نوسات قیمتی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که از چالش های این انجمن تخصصی بود ، نیز بیان کرد: دفتر صنایع نساجی، پوشاک وسلولزی پس از احصاء و بررسی لیست قیمت های مواد اولیه صنعت کاغذ وکارتن سازی ، نشستی با حضور دست اندر کاران این صنعت در سطح بالادست و پایین دست برگزار نماید.

گفتنی است در این نشست اعضا انجمن صنعت کارتن سازی ، بسته بندی چاپ با طرح مشکلات وچالش پیش روی این صنعت ،نکاتی در خصوص تاثیر نوسانات قیمت مواد اولیه بر هزینه تمام شده درسایر صنایع مرتبط با این بخش مطرح وخواستار اتخاذ تمهیداتی برای بهبود وضعیت تولید در این صنعت شدند.

شروع مکالمه
جهت کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان آماده پاسخگویی می باشند